Beure dret és dolent per a la salut

4 recurrències en 2 variants.

1. Beure dret és dolent per a la salut (1999, 1 font)

Relaciona la postura del cos amb la salut.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 293. Edicions 62.

2. Beure dret és dolent per la salut (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1085. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Salut». Web.