Qui no sembra per Sant Mateu, sembra per l'Advent

8 recurrències en 4 variants.

2. Qui no sembra per Sant Mateu, sembra pel mes d'advent (1999, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Nadal». Web.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars del Nadal». Web.

3. Qui no sembra per sant Mateu sembra per l'Advent (1951, 1 font)

4. Qui no sembra per sant Mateu, / sembra pel mes d'Advent (1951, 1 font)

Lloc: Berguedà.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de setembre. 21 de setembre. Sant Mateu», p. 126. Editorial Barcino.