Si canten, canta; si ballen, balla

Recomana adpatar-se a les circumstàncies.