Paremiologia catalana comparada digital

A Àger, qui no hi tingui feina, que no hi vagi

5 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1978.

A Àger, qui no hi tingui feina, que no hi vagi

2 fonts, 1978.

A Áger qui no hi tenga feyna que no hi vage

1 font, 2021.
Prov. Lérida.

A Àger qui no tingui feina que no hi vagi

1 font, 2012.
Lloc: Àger (Noguera).

A Ásge' (Ager) qui no hi te feyna que no hi vaja

1 font, 2021.