Paremiologia catalana comparada digital

A Abrera, per Sant Pere maten la garsa

5 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1935.

A Abrera, per Sant Pere maten la garsa

3 fonts, 1978.

A Abrera per sant Pere maten la garsa

1 font, 1935.
Fan la festa major i és fama que mengen garsa.

A Abrera, per sant Pere maten la garsa

1 font, 1951.