Paremiologia catalana comparada digital

A Adrall són gent del carall, i al Pla ja no t'hi cal anar

5 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1978.

A Adrall, són gent del carall, i al Pla, ja no t'hi cal anar

3 fonts, 1978.

A Adrall són gent del carall, i al Pla ja no t'hi cal anar

2 fonts, 1998.
Riure's del veí.
Lloc: Alt Pirineu.