Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A Agullana, carden llana

7 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1932.

A Agullana, carden llana

3 fonts, 1937.
Hom diu que els agullanencs s'havien distingit com a paraires, car agavellaven tota la llana del Pirineu, la cardaven i la preparaven per a ésser teixida. Ells foren els inventors de la primera carda feta amb una certa mena d'agulles, troballa que donà nom a la població i origen a les agulles del seu escut. Més ençà s'enginyaren i substituïren les primitives agulles per escardots i van fer unes cardes amb les seves punxes i arestes; d'aquest vegetal s'han format els termes «carda» i «cardar».
Lloc: Agullana (Alt Empordà).
I amb el significat original, en tenim dos de locals, ben distants.
Font: PCCD.
Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «Matèries tèxtils. De parar i de cardar», p. 18. Editorial Ausa.

A Agullana / carden llana

2 fonts, 1932.
Segons la veu popular, els veïns d'Agullana foren els que varen descobrir el sistema de substituir el primitiu procediment dels escardots pels d'unes agulles que, en nombre de set i ben clavades damunt d'una fusta de punxes enlaire, foren l'inici de les pintures rústiques que varen substituir el vell sistema. D'aquesta troballa deriva el nom de la població i el símbol del seu escut, format per set agulles, i també la dita tòpica, ben popular a tot l'Empordà.
Lloc: Empordà.
Amades i Gelats, Joan (1932): Vocabulari dels pastors «Apèndix. Cabanya», p. 243. Butlletí de Dialectologia Catalana.
Cardar: Pentinar i suavitzar la llana per fer-la més dolça de filar i per treure'n les impureses i brutícies que pugui contenir. Antigament s'havia fet per mitjà d'escardots, les pues i arestes dels quals es passaven i fregaven per damunt de la llana. D'aquest rústic i primitiu costum han derivat els termes «cardar» i «carda», aplicats, primer, a una mena de pintes usades popularment en substitució dels escardots, i modernament, a les grans màquines que fan aquesta feina.

A Agullana filen la llana

2 fonts, 1990.
Equivalent en francès: A Agullana on file la laine.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).
Equivalent en francès: A Agullana on file la laine.
Lloc: Catalunya del Nord.
Vera Grau, Idali (2013): Facebook - Jo parli català rossellonès - https://www.facebook.com/groups/catalunyadelnord/ «Ciutats, viles i pobles catalans». Facebook.