Paremiologia catalana comparada digital

A Ainet de Cardós: corsecs, calcets, lo senyoriu

Lloc: Ribera de Cardós (Pallars Sobirà).
Font: P 09396, p119.