Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A Albalat, lloques

7 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1951.

A Albalat, lloques

4 fonts, 1951.
Covards.
Els balatans tenen fama de covards (Martí Gadea, Tipos, I, af., 2, 74); també ho diuen dels corberans, CL IV, 19.
Lloc: Sueca.

Els d'Albalat, lloques

2 fonts, 1978.

En Albalat, lloques

1 font, 1999.
Aquí lloques vol dir covards.
Lloc: País Valencià.