Paremiologia catalana comparada digital

A Llanars, a cada pas

3 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1979.

A Llanars, a cada pas

2 fonts, 1979.
Hi ha un lladre.
Dites de la vall de Camprodon en les quals hi ha elisió de «lladre».

A Llanars a cada pas

1 font, 2016.