Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A Montserrat, col i nap

22 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1937.

A Borriol, nap i col, i a Montserrat col i nap

3 fonts, 2008.

A Montserrat, col i nap

3 fonts, 1937.
Es fama que era l'única mena de menjar que es permetia als romeus i penitents que anaven a visitar la Moreneta, restricció alimentosa que no sols era obligada a observar al monestir, sinó que ja començava a la vila de Monistrol, de jurisdicció també del monestir, i per això també es deia: A Monistrol, nap i col.
Sinònim: A Monistrol, nap i col.
Lloc: Montserrat.

A Borriol, nap i col, i a Montserrat, col i nap

2 fonts, 2011.
Tots solem actuar igual en totes bandes.
Sinònim: Similars: En ningun lloc lliguen els gossos amb llonganisses | A Riola, pa i farigola | A Tremp pa i a Balaguer coca | A Bonrepòs, qui no pot menjar carn es menja l'os | A Xert, tots caguen amb el cul obert.
Equivalent en castellà: Similar: En todas partes cuecen habas.

A Montserrat colinaps; a Monistrol, napicols

2 fonts, 1978.
Recorda els ingredients de l'olla per als pobres o de l'escudella, aigualida i poc consistent, que es repartia als peregrins que anaven de Monistrol a Montserrat a veure la Moreneta.

A Montserrat, col i nap, i a Monistrol, nap i col

2 fonts, 1951.

A Montserrat, colinaps

2 fonts, 1978.

A Montserrat, colinaps; a Monistrol, napicols

2 fonts, 1978.

Quan hem estat a Monistrol, napicol, i en ser a Montserrat, colinap

2 fonts, 1978.

A Monistrol, nap i col, i a Montserrat, col i nap

1 font, 1978.
De la sopa que repartia el monestir de Montserrat als romeus que pujaven a la muntanya a veure la Moreneta.

A Montserrat, / col i nap, / i a Monistrol, / nap i col

1 font, 1947.
Fan al·lusió a l'austeritat de la minestra que servien a l'antic hospital de pelegrins, on es donava estada i menjar als fidels que anaven a visitar la Moreneta. Amb més detalls en l'original.

Quan hem estat a Monistrol, nap i col; i en ser a Montserrat, col i nap

1 font, 1978.

Quan hem set a Monistrol / nap i col, / i en ser a Montserrat / col i nap

1 font, 1969.
Lloc: Sant Bartomeu del Grau.