Benillup, Benimarfull, Benimassot, Billeneta, Balones, Quatretondeta, en Tollos, que veure vull; Fageca, Famorca, vull en Benasau xiques guapes, Gorga, Benilloba i Ares per passar-me'n al Comtat

27 recurrències en 5 variants.

1. Benillup, Benimarfull, Benimassat, Billaneta, Balones, Quatretondeta, Entollos, que veure vullc; Fajeca, Famorca, vullc en Benasau xiques guapes, Gorga, Benilloba i Ares per passar-me'n al comptat (1951, 1 font)

I acaba: Per Penaila he passat de Catamarruc a Planes, a Ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; ...

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Valencians», p. 1226. Editorial Selecta-Catalonia.

2. Benillup, Benimarfull, Benimassot, Billeneta, Balones, Quatertondeta, en Tollos, que veure vullc; Fageca, Famorca, vullc en Benasau xiques guapes, Gorga, Benilloba i Ares per passar-me'n al Comptat (1999, 1 font)

I acaba: Per Penaila he passat de Camarruc a Planes, a Ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessa i Beniaita, pobles de cireres fines: pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Lloc: País Valencià.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 494. Edicions 62.

3. Benillup, Benimarfull, Benimassot, Billeneta, Balones, Quatretondeta, en Tollos, que veure vull; Fageca, Famorca, vull en Benasau xiques guapes, Gorga, Benilloba i Ares per passar-me'n al Comtat (1978, 1 font)

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Alcoià. Penàguila». Manuscrit.

4. Benillup, Benimarfull, Benimassot, Billeneta, Balones, Quatretondeta, en Tollos, que veure vull; Fageca, Famorca, vull en Benasau xiques guapes, Gorga, Benilloba i Ares per passar-me'n al Comtat. Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margal (1978, 1 font)

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans «D'un en un». Manuscrit.

5. Benillup, Benimarfull, Benimassot, Billeneta, Balones, Quatretondeta, en Tollos, que veure vull; Fageca, Famorca, vull en Benasau xiques guapes, Gorga, Benilloba i Ares per passar-me'n al Comtat... (1978, 23 fonts)

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Almudaina». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Balones». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Benasau». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Benasau. Ares del Bosc». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Benilloba». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Benillup». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Benimarfull». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Benimassot». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Billeneta». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Fageca». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Famorca». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Gorga». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Planes de la Baronia». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Planes de la Baronia. Benifaquí (Benialfaquí)». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Planes de la Baronia. Catamarruc». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Quatretondeta». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Comtat. Tollos». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Marina Alta. Alcalà de la Jovada». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Marina Alta. Vall de Gallinera». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Marina Alta. Vall de Gallinera. Benissivà». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Marina Alta. Vall de Gallinera. Benitaia». Manuscrit.

I acaba: Per Penàguila he passat de Catamarruc a Planes, a ca Margalida aplegue per tan mal camí que hi ha; d'allí se'n passa a Alcalà i la Vall de Gallinera; la Carroja és la primera, Benessivà i Benitaia, pobles de cireres fines; pa bones i jorovines, Benifaquí i Almudaina.

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Marina Alta. Vall de Gallinera. La Carroja». Manuscrit.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte