Paremiologia catalana comparada digital

Pota sense ferradura fa mal i no dura

18 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1936.

Pota sense ferradura, fa mal i no dura

11 fonts, 1988.
Animals de peu rodó.

Pota sense ferradura fa mal i no dura

3 fonts, 1951.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Pota sense ferradura / fa mal i no dura

1 font, 1936.

Pota sense ferradura fa molt de mal i no dura

1 font, 1989.
Lloc: País Valencià.

Pota sense ferradura, fa mal i no cura

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Pota sense ferradura, fa molt de mal i no dura

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.