Paremiologia catalana comparada digital

—Què passa? —Que el campanar és més alt que la plaça!

27 recurrències en 21 variants. Primera citació: 1986.

Que passa? Que el campanar és més gran que la plaça

4 fonts, 2006.
Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).
Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Què passa? Que el campanar és més gran que la plaça

3 fonts, 1989.
Al preguntador, mentides amb ell.
Lloc: Alcoi.

—Què passa? / —Que el campanar és més alt que la plaça!

2 fonts, 2021.
Respostes de rebot.
Retrucs.

-Què passa? / -Carabassa! Que el campanar de la Vila és més gran que la plaça

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

-Qué passa? / —Que el campanar és més gran que la plaça...

1 font, 2021.

—Què passa? —Que el campanar és més alt que la plaça

1 font, 2024.
Per poca recerca que facis, t'adones que els retrucs tenen moltes variants. N'hi ha que probablement són geogràfiques i n'hi ha que no.

—Què passa? —Que el campanar és més alt que la plaça!

1 font, 2014.
Respostes de rebot: quan algú diu la primera frase, tot seguit un altre contesta amb la segona.
Lloc: Vic (Osona).

—Què passa? —Que el campanar és més gran que la plaça!

1 font, 2012.
Pregunta que fa algú estranyat per un guirigall i la resposta irada d'un altre, acalorat per la discussió. Arquitectònicament, el campanar ha de ser adjacent a una plaça, la seua base no en pot superar la superfície total, d'ací que expresse —amb indignació— que no s'està d'acord amb la marxa d'un assumpte determinat (pàg. 14 word).

—Què passa? —Que és més alt el campanar que la plaça.

1 font, 2021.
Retrucs.

—Què passa? / — Que el campanar és més gran que la plaça. / —I el qui ho diu és un carabassa

1 font, 2014.
Retrucs.

—Què passa? / — Que el campanar està en la plaça i la veleta li passa

1 font, 2014.
Retrucs.

—Què passa? / —/ que el campanar és més alt que la plaça.

1 font, 2002.
Respostes.
Lloc: Otos.

—Qué passa? / —Que el campanar / és més alt que la plaça

1 font, 2021.
Retrucs.

—Què passa? / —Que el campanar és més alt que la plaça

1 font, 2014.
Retrucs.

—Que passa? / —Que el campanar és més gran que la plaça

1 font, 2024.

—Què passa? / —Que el campanar es mes gran que la plaça i la veleta li passa

1 font, 2021.
Retrucs.

—Què passa? / —Que el campanar és més gran que la plaça!

1 font, 2021.
Retrucs.

—Què passa? / —Que el mercat és més gran que la plaça

1 font, 2014.
Retrucs.

Què passa? Que el campanar és més alt que la plaça

1 font, 2019.
Lloc: País Valencià.

Què passa? Que el campanar és més alt que la plaça! I la veleta li passa!

1 font, 2021.

Que passa? Que el campanar es mes gran que la plaça!

1 font, 1986.
Lloc: País Valencià.