Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qui va per mar i pot tornar, en gràcia deu estar

De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys del Mar. Dites sobre el mar». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.