Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qui va per mar mai no està malalt

4 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1951.

Qui va per mar mai no està malalt

3 fonts, 1951.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys del Mar. Dites sobre el mar». Web.

Qui va per mar mai no esta malalt

1 font, 2012.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.