Ser més gos que un pont

18 recurrències en 6 variants.

4. Ser més gos qu'un pònt (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 259. Editorial Arte y Letras.

5. Ser més gos que un pont (1985, 11 fonts)

Lloc: País Valencià.

Balanzá, Vicent (2019): Twitter «twitter.com/VicentBalanza/status/1130116036014088195». Twitter.
Correu / Morrio Gómez, Enrique (2010). Correu electrònic.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «G 793», p. 823. Columna Edicions.

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «S», p. 49. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Sinònim: Ser un gos.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «L'afany o la peresa, el treball i els treballadors», p. 81. Editorial l'Esquer.

Lloc: València (Horta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Locucions i frases fetes. S», p. 62. Edicions Víctor.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

Dit del malfaener. El pont, per moltes voltes que es passe per ell, no es mou de la posició en què està.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

6. És més gos que un pont (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 29. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.