Paremiologia catalana comparada digital

Vaixell que duu passatge, bossa pel cuiner

15 recurrències en 5 variants. Primera citació: 1988.

Vaixell que duu passatge, bossa pel cuiner

6 fonts, 1996.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).

Barco que duu passatge, bossa pel cuiner

4 fonts, 1988.
Els capitans dels grans velers d'abans, convidaven sovint a la seva cambra als oficials de bord, d'altres capitans amb qui es creuaven, i, també, hostes distingits que viatgessin amb ells. Aquest acte gastronòmic era motiu d'orgull per al capità, i per això lliurava al cuiner un extra.

Embarcació que porta passatge, bossa pel cuiner

3 fonts, 2008.

Embarcació que duu passatge, bossa pel cuiner

1 font, 2003.

Embarcació/Vaixell que porta passatge, bossa pel cuiner

1 font, 2011.
On hi ha gent, hi ha negoci.