Paremiologia catalana comparada digital

Val més dona de poc que de molt dot