Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Zim-zam

Onades.
Lloc: Illes Balears.
Moviment de la mar davant l'arena de la platja.
Lloc: Illes Balears.
Onomatopeia de la remor d'un moviment de vaivé / veu amb què hom denota un moviment de vaivé.
La campana, sense batall, anava fent zim-zam / A la casa només se sentia el zim-zam del balancí de l'àvia, tot era silenci.
Sinònim: Banzim-banzam.
Font: EC / *
Compost repetitiu i expressiu.
IEC (1996): Acord de la Secció Filològica del 15-3-96. Institut d'Estudis Catalans.
Veu amb què es denota un moviment de vaivé.