Paremiologia catalana comparada digital

Zub-zub

Pulsació dolorosa.
Lloc: Illes Balears.
Pulsació dolorosa al cos.
Lloc: Illes Balears.
Sentida de les pulsacions doloroses d'un teixit inflamat.
Lloc: Illes Balears.
Onomatopeia de la sentida de les pulsacions en un teixit inflamat / pulsació produïda per un tumor.
Notava el zub-zub del cop que li havien donat a la cama.
Compost repetitiu i expressiu.