Paremiologia catalana comparada digital

Zzzzzzz

6 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1991.

Zzzzzzz

3 fonts, 1991.
Vent; vol de l'abella/moscard; dormir.
Lloc: Illes Balears.
Mosca volant.
Lloc: Illes Balears.
Fulles movent-se per vent fort.
Sinònim: Nnnnn.
Lloc: Illes Balears.

Zzz

2 fonts, 1991.
Moscard.
Lloc: Illes Balears.
Renou del vent; vol de l'abella; moscard; dormir.
Lloc: Illes Balears.
Dormir.
Lloc: Illes Balears.