Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Qui desembre salva, la seva vida allarga
  2. Qui desflora una donzella es casa amb ella
  3. Qui desitge perill, que es faça guàrdia civil
  4. Qui desitja la mort aliena, ell té mala vida i pena
  5. Qui desitja pastissos sap menjar coca de dacsa
  6. Qui desprecia el poc, mai té res
  7. Qui després de la sopa beu s'acosta al tombeu
  8. Qui després de llet beu vi, de cent anys torna fadrí
  9. Qui destorba festa se romp la testa
  10. Qui deu es mor en creu