Paremiologia catalana comparada digital

Qui va i ve, fa el viatge complet
Qui va i ve, porta el diner
Qui va inventar el diner res de bo no devia ser
Qui va massa de nit o és gat o és mal esperit
Qui va néixer ase no pot morir ruc
Qui va pel pont, va a casa
Qui va per mal camí no pot fer bona fi
Qui va per mar i pot tornar, en gràcia deu estar
Qui va per mar mai no està malalt
Qui va segons Déu, viu de lo seu