Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Qui els pobres bat, ja té l'infern guanyat
  2. Qui els seus pecats plorarà, Déu els hi perdonarà
  3. Qui els tingui, que se'ls mantingui
  4. —Qui em compra la sogra? —Jo. —Teua és
  5. Qui em vol comprar quatre coses per un ral: un sastre, una sastressa, una agulla i un didal?
  6. Qui embarca un guenyo o un tort, no acaba aquí sa mala sort
  7. Qui emblanquina la casa, la vol llogar
  8. Qui emprima a l'abril i mantorna al setembre, taula no pot entendre
  9. Qui en batalla entra en desordre, fugint se n'ix
  10. Qui en camí ha sembrat, cansa els bous i perd el blat