Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Qui diu mal de tu en absència, temor té de ta presència
  2. Qui diu mal del pa de forment, del vi de sarment, de la llenya d'alzina i de la carn de moltó es desdiu de la raó
  3. Qui diu mal, el vol oir
  4. Qui diu me'n vaig i no es mou, té més paciència que un bou
  5. Qui diu mentides, ell s'enganya
  6. Qui diu que ja sap prou, té el cap més gros que un bou
  7. Qui diu que té enteniment més que un altre, és innocent
  8. Qui diumenge no fa festa no té gaire bona testa
  9. Qui diumenge no va mudat, o és molt pobre o té mal de cap
  10. Qui dolent fou a Tortosa, dolent serà a Tolosa