Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

193 recurrències en 89 variants. Primera citació: 1736.

Ulls que no veuen, cor que no dol

19 fonts, 1805.
Lloc: Garrigues.
Sinònim: El que els ulls no veuen al cor no dol.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no quiebran.
Equivalent en llatí: Nascitur aspectu pectore coecus amor.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no quiebra.
Equivalent en llatí: Quae mala dicuntur, si dissita, nulla videntur.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon no quiebran.
Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà. En tot cas és bo de conèixer que allunyant-se algú dels problemes, aquests semblaran menys greus.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà.
Lloc: Marina Baixa.
Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).
Font: [P: III, 1687].
Conseqüència.
Font: [P: III, 1687].
Oportunitat.
Font: [P: III, 1687].
Reciprocitat.
Font: [P: III, 1687].
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).
Lloc: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

El que els ulls no veuen, el cor no en dol

14 fonts, 1969.
Sinònim: Viu el porronet i en prengué la set | Qui res no en veu, res no en tem | L'absència és parenta de l'oblit.
Equivalent en francès: Ce que les yeux ne voient pas, / le coeur n'en souffre pas.
Lloc: Catalunya del Nord.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Sinònim: Veg. D'allò (o Del) que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.
Amb l'absència s'oblida allò que s'estima.
Lloc: Marina Baixa.
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].
Equivalent en castellà: Ausencia, enemiga de amor; cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 128].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].
Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
Amb l'absència s'oblida allò que s'estima | Ens recorda que una condició indispensable per a l'estimació és tenir present la persona estimada.
Una desgracia o una contrariedad que no se presencia afecta mucho menos que cuando se ve.
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
Contrari: Absence makes the heart grow fonder. [CODP, ix, a] - [EPE: 1].
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].
Equivalent en anglès: What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. [S&C: 670].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
Contrari: Bien ama quien nunca olvida. [MS: 14, 33].
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].
Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 215].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
Contrari: Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440] | Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33].
Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no dol. [P: III, 1687] | Galant allunyat, galant oblidat. [S&C: 670] | On hi ha l'amor, hi ha els ulls. [P: IV.693].
Equivalent en castellà: Lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea. [S&C: 510].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
We cease to worry about anything that can no longer be seen. This includes people. Absent friends are soon forgotten. This is the opposite of ABSENCE MAKES THE HEART GROW FONDER.
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670] | Ulls que no en veuen, cor que no en dol. [LEM: 197] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687].
Equivalent en anglès: Out of sight, out of mind. [EPE: 550] - [S&C: 670].
Font: [LEM: 197] - [P: III, 1279].
Equivalent en llatí: Procul ex oculis procul ex mente.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

11 fonts, 1989.
El dolor, les penes, etc., es mitiguen si un se'n distancia.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents; el temps i la distància ajuden a oblidar.
Sinònim: Lluny dels ulls, lluny del cor; Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora, o sent).
Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón; Ojos que no ven, corazón que no siente.
Les desgràcies són viscudes de diferent manera si es viuen o no de prop.
Lluny de la vista, lluny de l'esperit.
Equivalent en llatí: Procul ex oculis, procul ex mente.
Font: HW 39758.
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Sinònim: De mirar naix l'estimar; i de no veure, l'oblidar | Lluny dels ulls, lluny del cor.
Lloc: País Valencià.

Del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

9 fonts, 1969.
Vol dir que les desgràcies no presenciades impressionen molt menys que les que hom veu personalment.
Lloc: Illes Balears.
Un de semblant al "Don Quixot" de Cervantes (II, LXVII).
Refrany que ensenya que les desgràcies i els mals impressionen menys els qui no hi són presents.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Les males notícies o les desgràcies de les que no som sabedors no ens fan patir moralment.
Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur.
Lloc: Catalunya del Nord.
És clar que no li hauria agradat disgustar-lo inútilment, per això aplicava el que sentí a dir tantes vegades: «del que els ulls no veuen, el cor no se'n dol», i quedava conhortat.
Lloc: Bages i Solsonès.
Lloc: Penedès.

Ulls que no veuen, cor que no plora

8 fonts, 1736.
Lloc: País Valencià.
Lluny de la vista, lluny de l'esperit.
Equivalent en llatí: Procul ex oculis, procul ex mente.
Font: HW 39758.
El que els ulls no veuen, el cor no ho troba a faltar.
Equivalent en llatí: Quod oculus non videt, cor non desiderat.
Font: HW 39863g1.
Lloc: Marina Baixa.
De: Ros - Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.

Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent

6 fonts, 1999.
Lloc: Marina Baixa.
Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).
Font: [P: III, 1687].
Conseqüència.
Font: [P: III, 1687].
Oportunitat.
Font: [P: III, 1687].
Reciprocitat.
Font: [P: III, 1687].

Del que els ulls no veuen, el cor no en dol

5 fonts, 1985.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Urgell.

Ulls que no en veuen, cor que no en dol

5 fonts, 2003.
Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].
Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 215].
Font: [LEM: 197].
Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].
Equivalent en francès: Loin des yeux, loin du coeur. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].
Font: [LEM: 197].
Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].
Equivalent en anglès: What the eye doesn't see the heart doesn't grieve over. [S&C: 670].
Font: [LEM: 197].
Sinònim: Lluny dels ulls, lluny del cor. [P: III, 1441].
Equivalent en castellà: Ausencia, enemiga de amor; cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón. [S&C: 128].
Font: [LEM: 197].
Amb l'absència s'oblida allò que s'estima | Constata que allò que no veiem no reté la nostra atenció.
Una desgracia o una contrariedad que no se presencia afecta mucho menos que cuando se ve.
Sinònim: El que els ulls no veuen, el cor no en dol [P: III, 1279] | Ulls que no veuen, cor que no dol. [P: III, 1687] | Ulls que no hi veuen, cor que no hi sent. [P: III, 1687] | D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol. [S&C: 670].
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente. [DG: V i XIV] - [S&C: 670].
Font: [LEM: 197].
We cease to worry about anything that can no longer be seen. This includes people. Absent friends are soon forgotten. This is the opposite of ABSENCE MAKES THE HEART GROW FONDER.
Sinònim: Contraris: Lluny dels ulls, prop del cor. [LEM: 33] | Lluny dels ulls, [a] prop del cor. [P: III, 1440].
Equivalent en anglès: Out of sight, out of mind. [EPE: 550] - [S&C: 670].
Font: [LEM: 197].
Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).
Font: [LEM: 197].
Conseqüència.
Font: [LEM: 197].
Oportunitat.
Font: [LEM: 197].
Reciprocitat.
Font: [LEM: 197].

El que els ulls no vuen, el cor no en dol

4 fonts, 2003.
Afinitat (Costum / Família / Hàbit / Tradició).
Font: [LEM: 197].
Conseqüència.
Font: [LEM: 197].
Oportunitat.
Font: [LEM: 197].
Reciprocitat.
Font: [LEM: 197].

Ulls que no veuen, cor que no se'n dol

4 fonts, 2010.
Lloc: Inca (Mallorca).
Lloc: Baix Llobregat i Barcelonès.

Ulls que no hi veuen, cor que no dol

3 fonts, 1999.

Ulls que no veuen, cor que no sent

3 fonts, 1990.

Del que els ulls no veuen, el cor no en sagna

2 fonts, 2006.

El que els ulls no veuen el cor no en dol

2 fonts, 1999.

El que els ulls no veuen, al cor no dol

2 fonts, 2006.

El que els ulls no veuen, el cor no dol

2 fonts, 2007.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

El que els ulls no veuen, el cor no li dol

2 fonts, 2008.
No es pateix pel que no se sap.

Lo que es uis no veuen, el cor no se'n dol

2 fonts, 1953.
Lloc: Eivissa.
Sinònim: Veg. Lluny de la vista, lluny del pensament.
Lloc: Eivissa.

Lo que los ulls no veuen lo cor no dol

2 fonts, 1857.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no llora.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Lo que los ulls no veuhen, lo cor no dol

2 fonts, 1814.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon que no llora.

Lo que'ls ulls no veuen, al cor no dol

2 fonts, 1898.

Uis que no hi veuen, cor que no dol

2 fonts, 1957.
Lloc: Eivissa.
Allò que es desconeix no fa patir.
Lloc: Eivissa.

Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora)

2 fonts, 1900.
Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no plora.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

(De) lo que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

1 font, 1993.
Es diu per indicar que les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents que els qui les presencien (D.).

Allò (o el) que els ulls no veuen, el cor no ho dol

1 font, 2007.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

Allò que els ull no veuen, el cor no se'n dol

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Eixample).

Ço que los ulls no veuen lo cor no dol

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Lo que los ojos no veen, el coraçon no duele.
Font: Capítol X. (X.19).

D'allò (o Del) que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

1 font, 2011.
Les desgràcies i penalitats impressionen molt menys els qui no hi són presents; el temps i la distància ajuden a oblidar.
Sinònim: Allò que l'ull no veu no fa patir | El que els ulls no veuen, el cor no en dol | Galant allunyat, galant oblidat | L'absència és parenta de l'oblit | Qui res no en veu, res no en tem | Ulls que no veuen, cor que no dol (o plora, o sent).
Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón | Cuando los ojos no ven, el corazón no duele | La ausencia causa olvido | Lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea | Ojos que no ven, corazón que no siente (o quiebra).

D'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol

1 font, 1997.
No assabentar-se.

D'allò que els ulls no veuen, el cor no dol

1 font, 2018.
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

D'allò que els ulls no veuen, el cor no en dol

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

D'allò que l'ull no veu, el cor no se'n dol

1 font, 2016.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Lloc: Torroella de Montgrí.

De çò que los ulls no veuen lo cor no-n dol

1 font, 1900.
(Flam. Cast.).
Sinònim: Viu lo porronet, e-m prengué la set.

De lo que 'ls ulls no 'n veuhen el cor no'n dol

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

De lo que 'ls ulls no veuen èl cor non' dol

1 font, 1803.
Sinònim: V. Cor.

De lo que 'ls ulls no veuen, el cor no 'n dol

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no quiebra.

De lo que els ulls no veuen el cor no se'n dol

1 font, 1970.
Lloc: Migjorn Gran.

De lo que els ulls no veuen, el cor no en sagna

1 font, 1990.
Equivalent en francès: De ce que les yeux ne voient, le coeur n'en souffre pas.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

De lo que els ulls no veuen, el cor no se'n dol

1 font, 2022.
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.
Lloc: Terres de l'Ebre.

De lo que es ulls no veuen, es cor no se'n dol

1 font, 2008.
Si no saps una cosa, malament et pots alegrar o apenar per ella.
Sinònim: El que no veuen ulls, cor no'n dol.

De lo que ets uis no veuen, el cor no se'n dol

1 font, 1984.
Ses desgràcies impressionen manco si un no les veu.
Lloc: Menorca.

De lo que ets uis no veuen, es cor no se'n dol

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

De lo que ets ulls no veuen, es cor no se'n dol

1 font, 1999.
Lloc: Mallorca.

De lo que'Is uis no veuen, es còr no se'n dòl

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

De lo que'ls ulls no veuen, el cor no es dol, o li que'ls ulls no veuen, al cor no dol, o ulls que no veuen, cor que no dol

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente.

De lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol

1 font, 1879.

De ló que'ls ulls no véuhen, ló cor nó dol

1 font, 1917.
Sinònim: D'allò que els ulls no veuen, el cor no en dol.

De lo que'ts uys no veuen es cor no s'en dol

1 font, 2013.
Vol dir que si un no sap una mala noticia no'n te sentiment.
Lloc: Menorca.

Del que els ulls no veuen / el cor no en dol

1 font, 1999.

Del que els ulls no veuen el cor no en dol

1 font, 2010.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Del que els ulls no veuen el cor no se'n dol

1 font, 2014.
Equivalent en esperanto: Koro pleniĝas — lango moviĝas.

Del que els ulls no vuen, el cor no en dol

1 font, 1968.
[...] del que els ulls no vuen, el cor no en dol.

El que els ulls no veuen / el cór no dol

1 font, 1915.
De: Perramon i Oliva, Joan (1918-19).
Lloc: Girona.

El que els ulls no veuen al cor no dol

1 font, 2003.
Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no dol.

El que els ulls no veuen el cor no vol

1 font, 2010.
Lloc: Penedès.

El que els ulls no veuen es cor no se'n sent

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.

El que ulls no veuen cor no desitja

1 font, 1992.
Lloc: Val d'Aran.

Ló qu'els ulls no véuen, ló cor s'en dol

1 font, 1917.
Sinònim: Allò que els ulls no veuen, el cor se'n dol.

Lo que 'ls ulls no veuhen, al cor no dol

1 font, 1903.

Lo que els ulls no veuen al cor no dol

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón.

Lo que els ulls no veuen el cor no en dol

1 font, 1970.
Lloc: Cat.

Lo que els ulls no veuen, / al cor no dol

1 font, 1979.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Lo que els ulls no veuen, / el cor no en dol

1 font, 1967.

Lo que els ulls no veuen, es cor no s'endola

1 font, 2010.
Lloc: Llubí (Mallorca).

Lo que els ulls no veuen, lo cor no dol

1 font, 1813.
Segons aquell ditxo català, lo que els ulls no veuen, lo cor no dol.
Lloc: Barcelona.

Lo que ets uis no veuen, es cor no se'n dol

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Lo que los ulls no vehuen lo cor no dol

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Lo que los ulls no veuhen lo cort no dol

1 font, 1847.
Exp. que las llástimas ques fan de lluny, se sentan menos.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon que no llora.

Lo que ls' ulls no véuhen, lo cor no n' dol

1 font, 1857.

Lo que'ls ulls no veuen el cor no n' dol

1 font, 1803.
Equivalent en llatí: Non bene cor laedit quod non aspexit ocellus.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven corazon que no quiebra, ó que no llora.

Lo que'ls ulls no veuen lo cor no dol

1 font, 1805.
Sinònim: V. Ulls que no veuen, cor que no dol.

Lo que'ls ulls no veuen lo cor no'n dol

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

Lo que'ls ulls no veuen, lo cor no'n dol

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no dol

1 font, 1864.

Lo que'ls ulls no veuhen lo cor no'n dol

1 font, 1883.

Lo que'ls ulls no veuhen, lo cor non dol

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon que no llora.

Lo quels ulls no veuen lo cor no n' dol

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazon que no quiebra, ó que no llora.

Lo quels ulls no veuhen lo cor non dol

1 font, 1882.
Lloc: Rosselló.

Lo que·ls ulls no veuen lo cor no en dol

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

Ull que no veu / cor que no dol

1 font, 2008.

Ull que no veu, cor que no dol

1 font, 2008.
Aquest refrany ens diu que no podem sentir cap mena d'emoció envers quelcom del qual en desconeixem l'existència.
Equivalent en castellà: Ojos que no ven, corazón que no siente | FR: Le coeur ne peut doloir ça que l'oeil ne peut voir (El cor no pot doldre allò que l'ull no pot veure) | EN: Far from the eye, far from the heart (Lluny de l'ull, lluny del cor).

Ulls que no hi veuen cor que no hi sent

1 font, 2006.

Ulls que no hi veuen, cor que no en dol

1 font, 2008.
Si ignores una desgràcia, no te'n dols.
Sinònim: Ulls que no veuen, cor que no plora.

Ulls que no hi veuen... cor que no hi sent?

1 font, 2009.
Estudi dels refranys a través de l'ecologia emocional.

Ulls que no veuen cor que no dol

1 font, 2006.

Ulls que no veuen, cor que no dol (o sent, o plora)

1 font, 2011.
Sovint la ignorància és un pal·liatiu per al dolor humà. D'abast molt general. En anglès diuen «What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over».
Sinònim: Veg. D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n dol.
Equivalent en castellà: Cuan lejos de ojos, tan lejos de corazón | Cuando los ojos no ven, el corazón no duele | Ojos que no ven, corazón que no siente (o no quiebra).

Ulls que no veuen, cor que no es dol

1 font, 2014.
Lloc: País Valencià.

Ulls que no veuhen, cor que no dol

1 font, 1912.
Ulls.
Equivalent en italià: Occhio non vede, cuor non duole.

«Lo» (allò) que els ulls no veuen , el cor no en dol

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.