Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Qui s'ha embarcat una vegada i es torna a embarcar, no el planyis si es mareja
  2. —Qui s'ha mort? —L'avi porc. —Qui l'enterra? —L'avi Serra. —Qui plora? —La senyora. —Qui s'en riu? —La perdiu. —Qui toca les campanetes? —Les formiguetes
  3. Qui s'ha penjat!
  4. Qui s'ho menja tot en un dia, ho caga tot en una hora
  5. Qui s'ho menja tot en una «fartà», ho caga tot en una «caguerà»
  6. Qui s'ho podia pensar!
  7. Qui s'ho talla, que s'ho cusi
  8. Qui s'infla es rebenta
  9. Qui s'ofega no mira de quina aigua beu
  10. Qui sa vida vol allargar del beure no ha d'abusar