Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Sant Silvestre, agarra l'any i ves-te'n
  2. Sant Silvestre, deixa l'any i ves-te'n. I el sant va dir: deixo la primera flor i el primer fruit
  3. Sant Silvestre, el darrer vespre
  4. Sant Simó i Sant Judes, hivern a la vista
  5. Sant Tomàs, el dia més curt de l'any
  6. Sant Tomàs, festa pel davant i fesat pel «detràs»
  7. Sant Tomàs, porcs
  8. Sant Tomàs, si no porta llenya, li cremaran el nas
  9. Sant Tornem-hi!
  10. Sant Urbà és el darrer veremador; si no plou, el pagès deixa el dolor