—Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora. —Senyora, digui a la senyora que la senyora no s'enyora de la senyora

3 recurrències en 3 variants.

1. Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora de la senyora. — Senyora, digui a la senyora que la senyora no s'enyora de la senyora (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Embarbussaments i jocs de paraules. Embarbussaments». Web.

2. —Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora. —Senyora, digui a la senyora que la senyora no s'enyora de la senyora (1997, 1 font)

Batllori, Josep i Jordi (1997): Què t'empatolles? «Els sentiments i els estats d'ànim», p. 59. La Galera.

3. —Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora s'enyora. —Senyora, digui a la senyora que la senyora no s'enyora (1936, 1 font)

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte