A Ascó, forques

Amades i Gelats, Joan (1935): Geografia popular, p. 24. Edicions El Mèdol.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Pobles», p. 201. Edicions Tres i Quatre.