A Ascó, forques

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1208. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1935): Geografia popular, p. 24. Edicions El Mèdol.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La terra i la llibertat. Pobles», p. 201. Edicions Tres i Quatre.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 2173», p. 720. Columna Edicions.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 478. Edicions 62.