A Benicarló tots tenen cara de bacó

5 recurrències en 4 variants.

1. A Benicarló / tots tenen cara de bacó: / lo burro, lo matxo / i lo sinyor retor (2010, 1 font)

Lloc: Benicarló (Plana Alta).

Correu / José J. (2010). Correu electrònic.

2. A Benicarló tots tenen cara de bacó (1951, 2 fonts)

Els castellonencs diuen «sinyó retó» fent burla dels habitants de Benicarló que no pronuncien la -r final.

Sinònim: A Benicarló tots tenen cara de bacó: lo burro, lo matxo i lo sinyor retor.

3. A Benicarló tots tenen cara de bacó: el burro, el matxo i el senyor retor (2014, 1 font)

4. A Benicarló tots tenen cara de bacó: lo burro, lo matxo i lo sinyor retor (1999, 1 font)

Els castellonencs diuen «sinyó retó» fent burla dels habitants de Benicarló que no pronuncien la -r final.

Sinònim: A Benicarló tots tenen cara de bacó.

Lloc: Val.