A bell doll

I una Marca era un cap de pont, una porta d'accés, congostos i gorges de trànsit, un país de pas defensat per muntanyes, en el qual la barrija-barreja d'immigració no ha cessat d'anar en doina i a bell doll, pel broc gros, des dels temps prehistòrics.

L'aigua rajava a bell doll pel broc de la font.

Lloc: Vic (Osona).

En abundància.

Sinònim: Veg. A bell raig, a balquena.

Locucions adverbials de manera.

(1997): Curs d'escriptura catalana «17.1 L'adverbi», p. 17.7.