De la casa feta a estall, fuig de davall

9 recurrències en 5 variants.

2. De la casa feta a estall, fuig de davall (1992, 3 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1534», p. 805. Columna Edicions.

A estall = apressa, ràpidament. Les coses fetes apressa i corrents no solen estar ben acabades, contràriament a les catedrals.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 219. Web.

3. De la casa feta á astall fuiy de davall (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

4. Obres d'astall guardat de davall (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

5. Obres d'estall, guarda't de davall (2003, 3 fonts)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «8. El treball - 8.1. Faena». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

D'estall o a estall = a tant per peça, ense parar. Allò que es fa amb presses i corregudes o a preu fix sol donar mal resultat.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 325. Web.