Si canta la cigala pel setembre, no compris blat per revendre

13 recurrències en 6 variants.

1. Quan la cigala canta al setembre, no compris blat per revendre (2003, 1 font)

2. Quan la cigala canta pel setembre, / no compris blat per revendre (1951, 1 font)

Font: Am. Cal. 86.

5. Si canta la cigala pel setembre, no compris blat per revendre (1951, 5 fonts)

Refranys de setembre relacionats amb l'agricultura.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català IV «Setembre. La vida al camp», p. 1047. Salvat, S.A. de Ediciones.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Setembre». Web.

6. Si canta la cigala per setembre, no compris blat per revendre (1999, 1 font)