Voler la mare i els pardalets

14 recurrències en 3 variants.

2. Heure la mare i els pardalets (1977, 4 fonts)

Assolir un doble objectiu.

Sinònim: Veg. D'un tret matar dos pardals.

Obtenir dos resultats d'una sola gestió.

3. Voler la mare i els pardalets (1977, 9 fonts)

Voler-ho tot.

No esperis que et doni participació en els beneficis; aquest vol la mare i els pardalets. És ambiciós en extrem.

Sinònim: Voler abastar el cel amb les dents, voler beure i bufar, repicar i anar a la processó, voler estar a l'hort i a la vinya.

Font: R-M.

Voler-ho tot.

Ja t'he dit que anem al cinema o a patinar, però tu vols la mare i els pardalets.

Sinònim: Voler sac i peres.

Equivalent en castellà: Quererlo todo.

Voler-ho tot.

Sinònim: Ambicionar-ho tot, cobejar-ho tot, abassegar.