Xerta és molt guapa, Tortosa no ho és tant; les d'Amposta ploren perquè no hi van

3 recurrències en 3 variants.

1. Xerta és molt guapa, / Tortosa no ho és tant, / les d'Amposta ploren / perquè no hi van (1992, 1 font)

2. Xerta és molt guapa, / Tortosa no ho és tant; / les d'Amposta ploren / perquè no hi van (1935, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1935): Geografia popular, p. 86. Edicions El Mèdol.

3. Xerta és molt guapa, Tortosa no ho és tant; les d'Amposta ploren perquè no hi van (2012, 1 font)

Font: Amades, Joan (2001, 86).

Morvay, Karoly (2012): Mirar amb un ull a Xerta i l'altre a Tivenys. Fraseologia i territori en l'obra literària de Jesús Moncada, dins Géolinguistique 13/2012, p. 4. Universitat de Girona.