Paremiologia catalana comparada digital

A Agullana hi entren carretades de suro i, a la Jonquera, carretades de músics

11 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1951.

A la Jonquera carretades de músics, i a Agullana carretades de suro

3 fonts, 1999.
Lloc: Alt Empordà.

A Agullana hi entren carretades de suro i a la Jonquera, carretades de músics

2 fonts, 1978.

A Agullana, hi entren carretades de suro i a la Jonquera carretades de mussiús

2 fonts, 1951.
Lloc: Girona (Gironès).

A Agullana hi entren carretades de suro

1 font, 2008.
Lloc: Rodalia de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà).

A Agullana hi entren carretades de suro i a la Jonquera carretades de músics

1 font, 1978.

A Agullana hi entren carretades de suro; / i a la Jonquera, carretades de mussiús

1 font, 2008.
Lloc: Rodalia de la Jonquera (Alt Empordà).
Font: F 524 II, p1207.

A Agullana, hi entren carretades de suro i a la Jonquera carretades de músics

1 font, 1999.