Paremiologia catalana comparada digital

A Albatera la que no és bòrnia és cega

8 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1935.

A Albatera la que no és bòrnia és cega

2 fonts, 1935.
Terreny calcari, la refracció del qual perjudica la vista. Els seus veïns són exccessivament miops.

A Albatera, la que no és bòrnia és cega

2 fonts, 1978.

En Albatera / la que no és torta / és cega

1 font, 1992.
Vergara, Dicc. geogr., 60, el porta traduït al castellà.
Lloc: Alacant.

En Albatera la que no és bòrnia és cega

1 font, 1999.
Sinònim: En Albatera, els torts i cegos | En Albatera, qui té un ull és l'amo.
Lloc: País Valencià.

En Albatera, / la que no és torta / és cega

1 font, 2010.
De: SG.
Lloc: Alacant (Camp de Túria).
Font: M, IX, 4.

En Albatera, la que no és torta és cega

1 font, 1992.