Paremiologia catalana comparada digital

A betzef

24 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1880.

A betzef

19 fonts, 1910.
Si n'hi ha abundància. Prové de l'àrab magribí "bi z-zǟf". Es diu (o es deia) a les Illes.
Sinònim: A balquena | A desdir | A doll | A cabassos | A grapats.
L'abundor.
Sinònim: A balquena.
Locucions de l'IEC.
Font: DIEC.
Abundosament, molt.
Aquella nit els lladres van robar rellotges i joies a betzef / Les peres s'han acabat, però de pomes, n'hi ha encara a betzef, si en vols.
Sinònim: A balquena, a la plena.
Font: * / R-M.
Molt.
Lloc: Menorca.
Sinònim: A manta.
Equivalent en castellà: Á manta | Á porrillo | Á pasto.
A balquena, en abundor, a dojo.
Els pretendents ─aquell dia en vaig tenir a betzef─ havien de decantar dues o tres al·lotes per arribar a mi.
Lloc: Mallorca.
Sinònim: Veg. A balquena.
Escala esbucada i balcó escarromiat d'una possessió mallorquina, paradigmes [...] del declivi de molts senyors de possessió que estiraren el peus més que el llençol i que per tal de seguir visquent a esquena dreta, vengueren terres a betzef.
Lloc: Mallorca.
Sinònim: A dojo.
Lloc: Mallorca.
Abundosament, molt.
Sinònim: Veg. A balquena.
Mots que només tenen sentit com a part de locucions i frases fetes. És a dir, que aquestes paraules no es poden usar soltes, sinó només com a part de l'expressió.
Molt: en abundància.
Però ells no tenen l'expressió a betzef i nosaltres sí.
Lloc: Illes Balears.
A Mallorca.
Rebaixes a balquena (o a betzef).
Sinònim: A balquena.
Locucions adverbials de manera.
Sinònim: Abundosament.

Á betsef

1 font, 1880.
Molts, en gran quantitat.

Haver-n'hi a betzef

1 font, 1984.
Gran quantidat.
Lloc: Menorca.

N'hi ha a betzet

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Plou a betzef

1 font, 2021.
Ploure.
Sinònim: Plou a forfollons | Plou a gavadals | Plou a boldros.

Sortir a betzef

1 font, 1992.
No patia gens ni mica, però sabia que si no venia en Miquel no aguantaria gaire perquè la sang, vermella, sortia a betzef del cos i del cap.
Lloc: Mallorca.