Paremiologia catalana comparada digital

Ave Maria Puríssima!

21 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1874.

Ave Maria Puríssima!

3 fonts, 2002.
S'empra com a salutació a l'entrada d'una casa; es diu també al començament de la confessió. Els amos de la casa solen respondre: "sin pecado consebida"
Lloc: Otos.
Expressa admiració o sorpresa.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Ave María Puríssima!

3 fonts, 1874.
Lloc: Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).
¡Ave María Puríssima!
¡Ave María Puríssima! / Mare y reina celestial.

Ave Maria Puríssima

2 fonts, 2004.
Salutació.
Aquestes paraules s'usen generalment a Catalunya per saludar en entrar a una casa.
Ave Maria Puríssima! Ja he tornat. Que no hi ha ningú? / Un pobre del cap d'avall de l'escala fent una cantarella diu: Au Maria Puríssima!
Sinònim: Ave Maria.
Font: * / A-M.

-Ave Maria Puríssima. / -«Sin pecado consebida»

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

-Ave Maria Puríssima. / -L'escapulari m'ha eixit!

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

—Ave Maria Purísima. / —Concebuda sens pecat. / —Quí hi ha a la casa? / —Déu, noltros i els que venen

1 font, 2022.
Forma tradicional mallorquina d'escomesa i de resposta en entrar dins casa d'altri.
Lloc: Mallorca.

—Ave Maria puríssima! —Concebuda sens pecat

1 font, 2022.
Alguns dels costums que hi havia quan s'entrava a una casa. És clar, la majoria de gent vivia a plantes baixes i ses portes del carrer sempre estaven obertes. Llavors, el que anava a visitar aquella casa havia de xerrar fort i saludar de qualque manera, perquè l'amo o sa madona, que sovint es trovaben fent feines o arreglant coses en es cul del corral, es poguessin assabentar de què qulcú havia entrat a la casa.
Lloc: Inca (Mallorca).

—Ave Maria Puríssima. / —Concebuda sens pecat. / —Qui sou? / —Criat vostro

1 font, 2022.

—Ave Maria puríssima. / —Sens pecat concebuda

1 font, 2007.
Era costum molt estès que, quan un captaire anava a demanar almoina a una casa, s'entaulés aquest breu diàleg. la Puríssima Concepció de Maria s'escau el 8 de desembre.
Lloc: Olot (Garrotxa).

—Ave Maria Puríssima. / —Sens pecat fou concebuda

1 font, 1915.
Es una cristiana salutació usada per nostre poble, al entrar en una casa. També la usen los pobrets al cridar, avans de demanar caritat per l'amor de Déu.
Lloc: Urgell.

Ave Maria puríssima

1 font, 2014.
Salutació que feien, sobretot les dones, en entrar a un lloc.
Sinònim: Ave!

Ave Maria Purissima!

1 font, 1915.
Se diu quan, un se horrorisa o s'espante i alguna vegada també's diu "Sant Antoni Gloriós! De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Sinònim: Ai Reina Santíssima! | Jesús, Joseph Maria! | Sant Antoni Gloriós!
Lloc: Lleida.

Ave Maria purissima!

1 font, 1985.
Són expressions de lloança amb al·lusió a alguna divinitat. amb la pretensió d'obtenir-ne algun ajut o evitar un mal.
Lloc: Baix Gaià.

Ave Maria Puríssima! L'Escapulari m'ha eixit

1 font, 1989.
I d'altres aspectes religiosos. Sense triar ni garbellar, per anar i vendre'n.
Lloc: Alcoi.

Ave Maria Puríssima! Sense pecat concebuda

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Ave María Puríssima!...

1 font, 1874.
¿Qu'hi ha? / ¡Ave María Puríssima!... / ¡Ah! ¡Vatua! La nassíssima.