Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Conillets a amagar!

23 recurrències en 23 variants. Primera citació: 1967.

Conill amagat, la llebre a caçar; de nit i de dia, al toc de l'Ave Maria

1 font, 2012.

Conillet [coniiet] d'amagar, amagar

1 font, 1985.
Manera afectuosa d'anomenar un conillet. Origen: El joc d'infants anomenat «Conillets».

Conillet amaga't, que la llebre va a caçar, de nit i de dia, que toca l'Ave Maria. Conillets! Esteu ben amagadets?

1 font, 2021.
Cançoneta de joc infantil.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Conillet amagar / Que la llebre va a passar / De nit i de dia la llebre corria / Per baix la cadira / Conillets, esteu ben amagadets?

1 font, 2017.
Refranyer, locucions, frases fetes, dites i cançons dels pobles de la Vall de Guadalest: Confrides, l'Abdet, Benifato, Beniardà, Benimantell, el Castell de Guadalest.
Lloc: L'Abdet.

Conillet d'anar amagar que la llebre va a caçar, / de nit i de dia, que el sol se ponia. / Conillets, esteu ben amagadets?

1 font, 1985.
Lloc: La Nou (Baix Gaià).

Conillet d'anar amagar, que la llebre va a caçar, / de nit i de dia, cala foc a la masia. / Conillets, esteu ben amagadets? / Amagueu-vos bé que la llebre ja ve

1 font, 1985.
Lloc: Torredembarra (Baix Gaià).

Conillet estigues amagat que la llebre ja s'alça

1 font, 1987.

Conillet, estigues amagadet, que la llebre ja s'alça

1 font, 1969.
Lloc: Castellbò.

Conillets a amagar

1 font, 2014.
Joc infantil en què tots els qui juguen fugen a amagar-se, excepte un, el qui paga, que ha d'intentar trobar-los.
El qui paga, mentres la resta s'amaga, canta esta cançó: «Conillets a amagar, que la llebra va a passar. De nit i de dia, toca l'ave maria! Conillets, ja esteu tots amagadets?».

Conillets a amagar / que la llebre va a caçar, / de nit i de dia, / cala foc a l'Abadia, / cala foc al forn. / Endevina quantes hores són. / —La una

1 font, 1969.
Joc amagar conillets. Joc que consisteix a posar-se un noi de cap a la falda de la «mare» que canta el que segueix. La mare repeteix la cançó i el noi diu: —les dues. Quan ha dit les tres s'aixeca i cerca els conillets.
Lloc: Vic (Osona).

Conillets a amagar / que la llebre va a caçar, / nit i dia, nit i dia / fica foc a l'abadia, / fica foc al forn. / Quantes hores són?

1 font, 1969.
Joc cuit amagada. Joc que consisteix en designar-ne un per sort. Després de fer una rodona els companys, un fa una al·locució com aquesta. mentre amb la mà va assenyalant a cada un en cada mot que diu, aquell al qual toca el mot darrer ha de clucar-se pos.
Lloc: Borèn.

Conillets a amagar a amagar / que la llebre va a caçar, / caça de nits, caça de dies, / cala foc a l'establia, / cala foc dintre del forn,. / Quantes hores són?

1 font, 1969.
Joc cuit amagada. Joc que consisteix en designar-ne un per sort. Després de fer una rodona els companys, un fa una al·locució com aquesta. mentre amb la mà va assenyalant a cada un en cada mot que diu, aquell al qual toca el mot darrer ha de clucar-se pos.
Lloc: Pineda.

Conillets a amagar a amagar que la llebre va a caçar de nit i de dia cala foc a la masia cala foc al forn. Quantes hores són?... un, dos... Conillets esteu ben amagadets? Conillets amagueu-vos bé que la llebreta ja ve!

1 font, 1995.

Conillets a amagar, / que la llebre va a caçar. / Buscant a Maria, / buscant a Ramon, / per tot el món. / Conillets, / esteu ben amagadets?

1 font, 1998.
Joc d'infants.
Lloc: Sant Vicent del Raspeig (Alacantí).

Conillets a amagar, la llebreta va a caçar, de nit i de dia, cala foc a la badia, cala foc al forn, quantes hores són? Conillets, amagueu-vos bé, que la llebreta ja us ve a buscar!

1 font, 2023.
Cançó que es canta en el joc de cuc a amagar.
Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Conillets a amagar!

1 font, 1985.
De la cançó de xiquets ha passat al refranyer; à Pego canten: «Conillets a amagar, que la llebra va a caçar; de nit i de dia, toca el Ave Maria».
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Conillets alerta, alerta, / que la llebre se desperta: / ja esteu tots amagadets?

1 font, 1969.
Joc cuit amagada. Joc que consisteix en designar-ne un per sort. Després de fer una rodona els companys, un fa una al·locució com aquesta. mentre amb la mà va assenyalant a cada un en cada mot que diu, aquell al qual toca el mot darrer ha de clucar-se pos.
Lloc: Palamós.

Conillets amagâ, amagâ / que la llebre va a caçâ, / caça de nits i de dies, / cala foc a les palies, / cala foc a tot el món. / Quantes hores són?

1 font, 1969.
Joc cuit amagada. Joc que consisteix en designar-ne un per sort. Després de fer una rodona els companys, un fa una al·locució com aquesta. mentre amb la mà va assenyalant a cada un en cada mot que diu, aquell al qual toca el mot darrer ha de clucar-se pos.

Conillets amagâ, amagâ / que la llebre va a caçâ; / conillets amageu's bé / que la llebreta ja ve

1 font, 1969.
Joc conillets amagar. Joc d'infants; hi ha el gos o llebre i els conills; el noi que fa de gos o llebre inclina el cap a la falda de la mare i aquesta picant-li l'esquena, diu... i el noi respon: «la una», i es repeteix la cançó i respon el noi: «les dues», i després d'haver-se repetit per tercera vegada respon: «les tres», i la mare crida: «foc»; el noi (gos o llebre) persegueix els conillets.
Lloc: Borges Blanques.

Conillets amagar, amagar, / que la llebre va a caçar, / de nit i de dia, / pega foc a la gallina, / pega foc al forn, / endevina quantes hores són

1 font, 1969.
Joc conillets amagar. Joc d'infants; hi ha el gos o llebre i els conills; el noi que fa de gos o llebre inclina el cap a la falda de la mare i aquesta picant-li l'esquena, diu... i el noi respon: «la una», i es repeteix la cançó i respon el noi: «les dues», i després d'haver-se repetit per tercera vegada respon: «les tres», i la mare crida: «foc»; el noi (gos o llebre) persegueix els conillets.
Lloc: Sant Bartomeu del Grau, Borèn, Burriana.

Conillets, a amagar, / que la llebre va a caçar, / de nit i de dia, / cali foc a l'abadia, / cali foc al forn; / quantes hores són?

1 font, 1967.
Cantarella del joc d'infants, cantada per un d'ells, que fa de mare, mentre va donant cops a l'esquena d'un altre infant, agenollat i de cap a la seva falda. Quan tots els infants s'han amagat, la mare crida:.

Conillets, amagau's bé, / que la llebreta ja ve

1 font, 1967.
Lloc: Santa Coloma de Queralt.

Jugar a amagar coniet

1 font, 1984.
Joc d'al·lots petits.
Lloc: Menorca.