Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Falsa primavera enganya al bestiar

38 recurrències en 17 variants. Primera citació: 1881.

Març, falsa primavera que enganya al bestiar

10 fonts, 1999.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Març». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de març». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Març», p. 694. Web.
Lon, Jordi (2010): Egagròpiles «Març marçot». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

Març, falsa primavera que enganya el bestiar

4 fonts, 1996.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 33. Web.

Falsa primavera enganya el bestiar

3 fonts, 1986.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Març falsa primavera que enganya al bestiar

3 fonts, 1985.
E. V. Equip (1985): «Refranys catalans. Març». Caprabo.

Març falsa primavera que enganya el bestiar

3 fonts, 1999.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Març». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Primavera». Web.

Falsa primavera, enganya al bestiar

2 fonts, 1993.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El pas del temps. Estacions. Primavera», p. 243. Edicions Tres i Quatre.

Una falsa primavera enganya al bestiar

2 fonts, 1989.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «U», p. 333. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Una falsa primavera, enganya al bestiar

2 fonts, 1980.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Primavera». Web.
Lloc: Ribera.

Falsa primavera enganya al bestiar

1 font, 1987.
Gabinet de didàctica. Pol. Ling. (1987): Programa refranys d'ordinador. Generalitat de Catalunya.

Falsa primavera, / enganya el bestiar

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Falsa primavera, engana el bestiar

1 font, 2000.
Es refereix al bon temps prematur.
Lloc: Illes Balears.

Falsa primavera, engana es bestiá

1 font, 1881.
Lloc: Mallorca.

Falsa primavera, engana es bestiar i es qui li va darrere

1 font, 2008.
Si per la primavera no plou, els ramats tenen poca herba per a menjar.

Març, falsa primavera, que enganya el bestiar

1 font, 2023.

Març: falsa primavera que engana es bestiar

1 font, 2008.

Març: falsa primavera que enganya el bestiar

1 font, 2021.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Una falsa primavera enganya el bestiar

1 font, 1987.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Natura, any natural i santoral, oratge, camp i collites», p. 91. Editorial l'Esquer.