Paremiologia catalana comparada digital

Falsa primavera enganya al bestiar

38 recurrències en 17 variants. Primera citació: 1881.

Març, falsa primavera que enganya al bestiar

10 fonts, 1999.

Març, falsa primavera que enganya el bestiar

4 fonts, 1996.

Falsa primavera enganya el bestiar

3 fonts, 1986.

Març falsa primavera que enganya al bestiar

3 fonts, 1985.

Març falsa primavera que enganya el bestiar

3 fonts, 1999.

Falsa primavera, enganya al bestiar

2 fonts, 1993.

Una falsa primavera enganya al bestiar

2 fonts, 1989.
Lloc: País Valencià.

Una falsa primavera, enganya al bestiar

2 fonts, 1980.
Lloc: Ribera.

Falsa primavera enganya al bestiar

1 font, 1987.

Falsa primavera, / enganya el bestiar

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Falsa primavera, engana el bestiar

1 font, 2000.
Es refereix al bon temps prematur.
Lloc: Illes Balears.

Falsa primavera, engana es bestiá

1 font, 1881.
Lloc: Mallorca.

Falsa primavera, engana es bestiar i es qui li va darrere

1 font, 2008.
Si per la primavera no plou, els ramats tenen poca herba per a menjar.

Març, falsa primavera, que enganya el bestiar

1 font, 2023.

Març: falsa primavera que engana es bestiar

1 font, 2008.

Març: falsa primavera que enganya el bestiar

1 font, 2021.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Una falsa primavera enganya el bestiar

1 font, 1987.