Paremiologia catalana comparada digital

Hola!

17 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1805.

Hola!

4 fonts, 1857.
Equivalent en castellà: ¡Hola!
Alegría.
Señalan comunmente admiracion, horror, dolor ó pesar.
Exclamació que es fa en veure una persona.
Hola! Què feu? Esteu bons?
M'ho passa l'Albert Domènech. És la llista manuscrita del pare d'un amic. (Extretes principalment de "Postal de Català" del Correo del dijous).

Ola!

4 fonts, 1805.
Ola Pere, còm te troves?
Sinònim: Buenas! (cast.) | A reveure! | Bon dia! | Deu vos guart!
Expressió d'admiració.
Equivalent en castellà: Hola.
Expressió d'admiració.
Equivalent en llatí: Quid!
Equivalent en castellà: Ola.

Hola

2 fonts, 1805.
Interj.
Equivalent en llatí: Heus.
Interj.
Equivalent en castellà: Hola.
Para contener.
Para llamar la atencion.

Ola

2 fonts, 1805.
Les interjeccions més usades.
Interj. vulg. que s'usa per cridar á algú.
Equivalent en llatí: Heus!
Interj. vulg. que s'usa per cridar á algú.
Equivalent en castellà: Hola.