Paremiologia catalana comparada digital

Qui fa els plats, es queda el plat pitjor

13 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1988.

Qui fa els plats es queda el plat pitjor

8 fonts, 1988.
La versió castellana contradiu la versió catalana.
Equivalent en castellà: Quien parte y reparte se queda con la mejor parte.
Els artesans i la gent d'ofici sol quedar-se per a si les obres defectuoses o menys vendibles.
Equivalent en castellà: En casa del herrero, cuchillo de palo.
Equivalent en castellà: Quien parte y reparte, se queda la peor (o mejor) parte.

Qui fa els plats, es queda el plat pitjor

4 fonts, 1996.

Qui fa els plats es queda amb el pitjor

1 font, 2003.