Un avisat val per dos (o deu, o cent)

29 recurrències en 11 variants.

1. Home avisat val per dos (1993, 2 fonts)

Una altra dita diu que «val per cent». Significa que homo previngut pot esquivar millor els mals del pervenir.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.7. Vida familiar i social. 9.7.7. Homes i dones. Refranys», p. 438. Editorial Moll.

Vegi's n. 300 i 1512.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1504 Home», p. 206. Institut Menorquí d'Estudis.

2. Que un avisat val per dos (1995, 1 font)

Font: Exemple trobat en l'opuscle Viafora als adormits (1734). (Riquer-Comas-Molas 1980-88:V,47).

Conca, Maria; Guia, Josep (1995): Caplletra. 18 - D'un complex d'inferioritat proverbial «De la monofonia dels apotegmes a la polifonia dels proverbis», p. 180. Web.

3. Un avisad val per cent (1869, 1 font)

Equivalent en castellà: Hombre prevenido vale por ciento.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 289. Imp. de Miguel Parpal.

5. Un avisat val per cent (1918, 4 fonts)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. IX.- Consèis, Experiencia», p. 291. Institut Menorquí d'Estudis.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

El que és conscient dels perills sap molt millor com esquivar-los.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CE - Consideracions d'experiència», p. 53. Institut d'Estudis Eivissencs.

Significa que qui està previngut del pervenir, pot esquivar o salvar-se dels obstacles a trobar.

Equivalent en castellà: Hombre prevenido vale por dos.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «300 Avisat», p. 51. Institut Menorquí d'Estudis.

6. Un avisat val per deu (1984, 2 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els diners. Interès i vàlua», p. 118. Edicions Tres i Quatre.

Qui no escolta, troba ses consequències.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Conseis. Experiència», p. 185. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

7. Un avisat val per dos (1831, 13 fonts)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 108. Pagès Editors.

Equivalent en castellà: Hombre prevenido vale por dos.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «93», p. 26. Imprenta de Saurí y Compañía.

Equivalent en castellà: Hombre prevenido vale por dos.

D. y M. (1847): Diccionario catala-castellano y vice versa, redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera) «Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana. Avisar», p. 5. Agencia Médica Catalana.

Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «584», p. 173. Garsineu Edicions.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 2445», p. 798. Columna Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La saviesa», p. 29. Garsineu Edicions.
Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «IV. Sobre filosofía, lleys, bona criança, port y tracte social, etc.». Estampa de'n Tomás Carreras.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 140. Editorial Rourich.

Equivalent en francès: Un homme avisé en vaut deux.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Sort, desgracia / Bonheur, malheur», p. 336. Robert Morel Editeur.

Sinònim: Gat escamnat ab ayga tebia'n te prou.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 38. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lloc: Rosselló.

Pépratx, Justin (1880): Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas «Primer ramellet. Flors de vida», p. 15. Imprempta de Carlos Latrobe.

Qui tem tots els apranys, no cau en cap. De: Publili Sirus.

Equivalent en llatí: Qui omnes insidias timet, in nullas incidit.

Font: Q 42.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2467». Enciclopèdia Catalana.

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «A», p. 5. Manuscrit.

9. Un avisat, (ú home previngut,) val per dos (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 31. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

11. Un home avisat val per dos (2001, 1 font)

Home avisat, home salvaguardat.

Equivalent en llatí: Praemonitus, praemunitus.

Font: HW 22197b.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «2326». Enciclopèdia Catalana.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte