Paremiologia catalana comparada digital

Qui va segons Déu, viu de lo seu

9 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1956.

Qui va segons Déu, viu de lo seu

7 fonts, 1956.
Lloc: Illes Balears.
Qui obra segons els manaments de Déu no s'apropia de les coses d'altri ni perjudica el proïsme.
Aconsella no recórrer a préstecs.
Lloc: Eivissa.
Lloc: Mallorca.
Vol dir que el qui observa els manaments de Déu no s'apropia les coses d'altri ni perjudica el proïsme.
Lloc: Eivissa.
Censura els que es volen aprofitar dels altres o robar-los.
Lloc: Eivissa.

Qui segons Déu viu, viu de lo seu

1 font, 1984.
Qui observa es manaments, no s'apropia de lo d'un altre.
Lloc: Menorca.

Qui va segons Déu, / viu de lo seu

1 font, 1958.