Un bancal ben llaurat, punta de rella no hi ha adentrat

4 recurrències en 4 variants.

1. Un bancal ben llaurat / punta de rella no hi ha adentrat (2010, 1 font)

Endevinalla: Lo tellat.

Lloc: Favara (Matarranya).

Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica (2010): Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp «Segona part. Endevinalles», p. 196. Associació Cultural del Matarranya.

2. Un bancal ben llaurat, / punta de rella no hi ha adentrat (2010, 1 font)

Endevinalla: Lo terrat.

Lloc: Nonasp (Matarranya).

Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica (2010): Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp «Segona part. Endevinalles», p. 197. Associació Cultural del Matarranya.

3. Un bancal ben llaurat, / punta de rella no hi ha adentrat. / Està molt llaurat, molt bé i en l'aladre pos no s'ha fet (2010, 1 font)

Endevinalla: La teulada.

Lloc: Faió (Matarranya).

Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica (2010): Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp «Segona part. Endevinalles», p. 197. Associació Cultural del Matarranya.

4. Un bancal molt ben llaurat / que punta de la rella no hi ha entrat (2010, 1 font)

Endevinalla: Lo tellat.

Lloc: Favara (Matarranya).

Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica (2010): Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp «Segona part. Endevinalles», p. 196. Associació Cultural del Matarranya.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte