Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Zim-zim, si peta, si peta; zim-zim, si peta afegim

4 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1951.

Zim-zim, si peta si peta; zim-zim si peta afegim

1 font, 1989.

Zim-zim, si peta si peta; zim-zim, si peta afegim

1 font, 1951.

Zim-zim, si peta, si peta; zim-zim, si peta afegim

1 font, 1999.
Probablement, ho deien les filadores.

Zim-zim, si peta; zim-zim, si peta afegim

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.