Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Zum-zum

8 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1979.

Zum-zum

7 fonts, 1979.
Remor sorda i contínua d'un grup.
Lloc: Illes Balears.
Remor sorda i contínua.
Lloc: Illes Balears.
Bonior, remor sorda i continuada.
Lloc: Illes Balears.
Onomatopeia d'una bonior, d'una remor sorda i contínua.
El zum-zum del borinot.
Font: IEC.
Compost repetitiu i expressiu.
Onomatopeia amb què es designa una bonior, una remor sorda i contínua.
Els mots expressius formats per dos (o tres) elements iguals o molt semblants s'escriuen amb traç.

Zum-zun

1 font, 2021.
La remor sorda i contínua de les abelles, borinots i més insectes voladors és el zum-zum, que ha donat peu al verb zumzejar i al nom zumzeig.