Zum-zum

5 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1979.

Zum-zum

4 fonts, 1979.

Onomatopeia d'una bonior, d'una remor sorda i contínua.

El zum-zum del borinot.

Font: IEC.

Compost repetitiu i expressiu.

IEC (1996): Acord de la Secció Filològica del 15-3-96. Institut d'Estudis Catalans.

Onomatopeia amb què es designa una bonior, una remor sorda i contínua.

Els mots expressius formats per dos (o tres) elements iguals o molt semblants s'escriuen amb traç.

Zum-zun

1 font, 2021.

La remor sorda i contínua de les abelles, borinots i més insectes voladors és el zum-zum, que ha donat peu al verb zumzejar i al nom zumzeig.